Inventari

Darrera actualització: 1/8/2018 09:01 h.
En aquest apartat trobareu l'inventari de béns i drets de l'Organisme de Gestió Tributària

En aquest apartat s'ha inclòs l'inventari de béns i drets de l'Organisme de Gestió Tributària per epígrafs a data 31 de desembre de 2014, incloent un annex en el que figura la relació de béns mobles inventariats en cada una de les seves oficines, distribuïdes per la província de Barcelona.

  Inventari de béns i drets per epígrafs 2014   XLSX  Inventari de béns i drets de l'ORGT per epígrafs a data 31 de desembre de 2014
  Inventari de béns mobles   XLSX  Inventari de béns mobles i material informàtic de l'ORGT a data 31 de desembre de 2014

Inventari de béns i drets per epigrafs 2015 XLSX  Inventari de béns i drets de l'ORGT per epígrafs a data 31 de desembre de 2015

 Inventari de béns i drets per epígrafs 2016 XLSX  Inventari de béns i drets de l'ORGT per epígrafs a data 31 de desembre de 2016

 Inventari de béns i drets per epígrafs 2017 XLSX  Inventari de béns i drets de l'ORGT per epígrafs a data 31 de desembre de 2017