mobles

Darrera actualització: 03/03/2020 - 14:41
En aquest apartat trobareu l'inventari de béns i drets de l'Organisme de Gestió Tributària

En aquest apartat s'ha inclòs l'inventari de béns i drets de l'Organisme de Gestió Tributària per epígrafs dels darrers exercicis, incloent un annex en el que figura la relació de béns mobles inventariats en cada una de les seves oficines, distribuïdes per la província de Barcelona.

... més.