llei 19/2014

Darrera actualització: 16/12/2015 - 17:23

Les persones tenen el dret d’accedir a la informació que elabora l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions. S'hi inclou la informació que li subministren els altres subjectes que hi estan obligats d’acord amb... més.

Darrera actualització: 16/12/2015 - 17:20

Més informació sobre el dret d'accés reconegut a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern