Com desenvolupem les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic dels ens públics que han delegat en la Diputació de Barcelona.

La nostra institució, des dels òrgans que ens governen i dirigeixen, a com ens organitzem internament i com planifiquem i avaluem les nostres actuacions

Com gestionem els recursos econòmics i el nostre patrimoni.

Quines són les nostres normes de funcionament i quins els acords dels nostres òrgans de govern.

Què i com contractem, i quins convenis signem