comptes

Darrera actualització: 11/04/2024 - 10:55
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2023 aprovada per la Junta de Govern en data 22 de febrer de 2024.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró... més.

Darrera actualització: 16/02/2024 - 18:25
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels darrers exercicis amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

Liquidació de... més.
Darrera actualització: 16/02/2024 - 18:21
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme de Gestió Tributària

Estat d'execució a data 31/03/2019

PDF

Estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2019 per capítols

Estat d'execució a data 30/06/2019

PDF

Estat d'... més.

Darrera actualització: 12/11/2015 - 11:26
En aquest apartat trobareu...