comptes

Darrera actualització: 04/03/2022 - 14:55
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2021 aprovada per la Junta de Govern en data 3 de març de 2022.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i... més.

Darrera actualització: 25/10/2021 - 13:45
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme de Gestió Tributària

Estat d'execució a data 31/03/2019

PDF

Estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2019 per capítols

Estat d'execució a data 30/06/2019

PDF

Estat d'... més.

Darrera actualització: 28/04/2021 - 12:29
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels darrers exercicis amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

Liquidació de... més.
Darrera actualització: 12/11/2015 - 11:26
En aquest apartat trobareu...