comptes

Darrera actualització: 23/07/2019 - 13:23
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme de Gestió Tributària

Estat d'execució a data 31/03/2017 pdf Estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2017 per capítols Estat d'execució a data 30/06/2017 pdf Estat d'execució del pressupost del segon trimestre de 2017... més.
Darrera actualització: 19/02/2019 - 11:03
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels exercicis 2014, 2015 i 2016 amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

... més.

Darrera actualització: 06/05/2016 - 09:45
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2015 aprovada per la Junta de Govern en data 10 de març de 2016.

En relació amb el Quadre de delegacions, durant l’any 2015 l’ORGT ha dut a terme la gestió integral de l’IAE (gestió censal i tributària) de 295 municipis. La gestió censal es porta a terme... més.

Darrera actualització: 12/11/2015 - 11:26
En aquest apartat trobareu...