comptes

Darrera actualització: 20/07/2020 - 11:38
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme de Gestió Tributària

Estat d'execució a data 31/12/2018

PDF

Estat d'execució del pressupost del quart trimestre de 2018 per capítols Estat d'execució a data 31/03/2019 PDF Estat d'execució del pressupost del primer... més.
Darrera actualització: 10/03/2020 - 09:58
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2019 aprovada per la Junta de Govern en data 5 de març de 2020.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i... més.

Darrera actualització: 25/02/2020 - 09:50
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels darrers exercicis amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

... més.
Darrera actualització: 12/11/2015 - 11:26
En aquest apartat trobareu...