comptes

Darrera actualització: 10/02/2020 - 09:50
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2018 aprovada per la Junta de Govern en data 3 de maig de 2019.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i... més.

Darrera actualització: 20/12/2019 - 17:30
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme de Gestió Tributària

Estat d'execució a data 31/03/2017 pdf Estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2017 per capítols Estat d'execució a data 30/06/2017 pdf Estat d'execució del pressupost del segon trimestre de 2017... més.
Darrera actualització: 19/02/2019 - 11:03
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels exercicis 2014, 2015 i 2016 amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

... més.

Darrera actualització: 12/11/2015 - 11:26
En aquest apartat trobareu...