Execució del pressupost

Darrera actualització: 20/7/2020 11:38 h.
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme de Gestió Tributària

Estat d'execució a data 31/12/2018

PDF

Estat d'execució del pressupost del quart trimestre de 2018 per capítols
Estat d'execució a data 31/03/2019 PDF Estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2019 per capítols

Estat d'execució a data 30/06/2019

PDF Estat d'execució del pressupost del segon trimestre de 2019 per capítols
Estat d'execució a data 30/09/2019 PDF Estat d'execució del pressupost del tercer trimestre de 2019 per capítols
Estat d'execució a data 31/12/2019 PDF Estat d'execució del pressupost del quart trimestre de 2019 per capítols
Estat d'execució a data 31/03/2020 PDF Estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2020 per capítols

Estat d'execució a data 30/06/2020

PDF Estat d'execució del pressupost del segon trimestre de 2020 per capítols
Paraules clau: