Liquidació del pressupost

Darrera actualització: 25/2/2020 09:50 h.
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels darrers exercicis amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

Liquidació de pressupost 2019 pdf Liquidació de pressupost de l'ORGT 2019
Liquidació de pressupost 2015 xslx Liquidació de pressupost de l'ORGT 2015
Liquidació de pressupost 2016 xslx Liquidació del pressupost de l'ORGT 2016
Liquidació de pressupost 2017 pdf Liquidació del pressupost de l'ORGT 2017
Liquidació de pressupost 2018 pdf Liquidació del pressupost de l'ORGT 2018