resultats

Darrera actualització: 19/02/2019 - 11:03
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels exercicis 2014, 2015 i 2016 amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

... més.