Revisió d'actes / TEAR i Contenciós-Administratiu

Darrera actualització: 11/3/2020 13:44 h.
En aquest apartat trobareu resum numèric de procediments judicials de l'any 2019, i, resum numèric de les reclamacions econòmic administratives de l'any 2019.

Procediments judicials any 2019 DOCX  Resum numèric de l'activitat judicial portada a terme per l'ORGT, durant l'any 2019.
Reclamacions econòmic administratives any 2019 DOCX Resum numèric de les reclamacions econòmic administratives seguides en relació a actes dictats per l'ORGT, durant l'any 2019.