Revisió d'actes / TEAR i Contenciós-Administratiu

Darrera actualització: 18/2/2021 14:52 h.
En aquest apartat trobareu resum numèric de procediments judicials de l'any 2020, i, resum numèric de les reclamacions econòmic administratives de l'any 2020.

Procediments judicials any 2020 DOCX  Resum numèric de l'activitat judicial portada a terme per l'ORGT, durant l'any 2020.
Reclamacions econòmiques administratives any 2020 DOCX Resum numèric de les reclamacions econòmic administratives seguides en relació a actes dictats per l'ORGT, durant l'any 2020.