Protecció de dades personals

Darrera actualització: 23/1/2020 08:19 h.
En aquest apartat trobareu la política de privacitat de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), informació relativa a l'exercici de drets sobre protecció de dades personals, així com un resum de les actuacions dutes a terme per part de l'ORGT en matèria de protecció de dades, en els darrers anys.

En els següents documents podeu consultar la política de privacitat de l'ORGT i teniu a la vostre disposició un formulari d'ajuda per l'exercici dels drets sobre protecció de dades personals:

Política de privacitat de protecció de dades de l'ORGT DOC Informació legal sobre protecció de dades
Política de privacidad de protección de datos del ORGT DOC Información legal sobre protección de datos
Formulari per exercici de drets PDF Formulari d'ajuda per exercici de drets protecció de dades
Formulari per exercici de drets DOC Formulari d'ajuda per exercici de drets protecció de dades
Formulario para ejercicio de derechos PDF Formulario de ayuda para ejercicio derechos protección de datos
Formulario para ejercicio de derechos DOC Formulario de ayuda para ejercicio derechos protección de datos
Inventari d'activitats de tractament de dades DOC Dona compte del registre inicial d'activitats de tractament de l'ORGT

En els següents documents es detallen les actuacions realitzades en els darrers anys per part de l'ORGT en matèria de protecció de dades:

Informe actuacions LOPD 2013 DOC Resum d'actuacions realitzades al 2013 en matèria LOPD
Informe actuacions LOPD 2014 DOC Resum d'actuacions realitzades al 2014 en matèria LOPD
Informe actuacions LOPD 2015 DOCX Resum d'actuacions realitzades al 2015 en matèria LOPD
Informe actuacions LOPD 2016 DOCX Resum d'actuacions realitzades al 2016 en matèria LOPD