Protecció de dades personals

Darrera actualització: 25/7/2018 11:32 h.
En aquest apartat trobareu un resum de les actuacions dutes a terme per part de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) en matèria de protecció de dades, en els darrers anys.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), aquest Organisme duu a terme anualment una sèrie d'actuacions per assegurar el compliment dels preceptes inclosos a les esmentades normes. Les actuacions més importants es poden resumir en:

  • Auditories biennals de protecció de dades
  • Manteniment de la declaració dels fitxers de l'ORGT amb dades de caràcter personal
  • Manteniment de la normativa interna (circulars) de l'ORGT en matèria de protecció de dades
  • Manteniment dels Documents de Seguretat de l'ORGT, i els seus annexos
  • Revisió dels encarregats del tractament de fitxers de l'ORGT  

En els següents documents es detallen les actuacions realitzades en els darrers anys per part de l'ORGT en matèria de protecció de dades:

Informe actuacions LOPD 2013 DOC Resum d'actuacions realitzades al 2013 en matèria LOPD
Informe actuacions LOPD 2014 DOC Resum d'actuacions realitzades al 2014 en matèria LOPD
Informe actuacions LOPD 2015 DOCX Resum d'actuacions realitzades al 2015 en matèria LOPD
Informe actuacions LOPD 2016 DOCX Resum d'actuacions realitzades al 2016 en matèria LOPD