Contractes menors

Darrera actualització: 5/5/2022 08:12 h.
En aquest apartat trobareu els contractes menors de l'Organisme de Gestió Tributària

Relació de contractes menors, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant l'exercici 2015

Relació de contractes menors corresponents al pirmer trimestre de l'exercici de 2016, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària

 Contractes menors XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 1r. trimestre de l'exercici de 2016

Relació de contractes menors corresponents al segon i tercer trimestre de l'exercici de 2016, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària

 Contractes menors XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 2n. i 3r. trimestre de l'exercici de 2016

Relació de contractes menors corresponents al quart trimestre de l'exercici de 2016, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 4rt. trimestre de l'exercici de 2016

Relació de contractes menors corresponents al primer, segon i tercer trimestre de l'exercici 2017, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 1r. 2n. i 3r. trimestre de l'exercici 2017

Relació de contractes menors corresponents al quart trimestre de l'exercici 2017, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 4rt. trimestre de l'exercici 2017

Relació de contractes menors de la D. Serveis d'Informàtica, corresponents a l'exercici 2017, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors de la D. S. d'Informàtica de l'exercici 2017

Relació de contractes menors corresponents al primer semestre de l'exercici de 2018, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 1r. semestre de l'exercici 2018

Relació de contractes menors corresponents al segon semestre de l'exercici de 2018, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 2n. semestre de l'exercici 2018

Relació de contractes menors corresponents a la Direcció de Serveis de ll'Assessoria Jurídica de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2018

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors de la D. S. Assessoria Juridica durant l'exercici de 2018

Relació de contractes menors corresponents al primer trimestre de l'exercici de 2019 de la Direcció de Serveis de ll'Assessoria Jurídica de l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors de la D.S. Assesoria Jurídica durant el 1r trimestre de léxercici 2019

Relació de contractes menors corresponents al primer semestre de l'exercici 2019,  que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 1r. semestre de l'exercici 2019

Relació de contractes menors corresponents al segons semestre de l'exercici 2019,  que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 2n. semestre de l'exercici 2019

Relació de contractes menors corresponents al primer trimestre de l'exercici 2020,  que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 1r. trimestre de l'exercici 2020

Relació de contractes menors corresponents al segon, tercer i quart trimestre de l'exercici 2020, que fant referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 2n.3r i 4rt trimestre de l'exercici 2020

Relació de contractes menors corresponents al primer semestre 2021, que fant referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 1er. semestre de l'exercici 2021

Relació de contractes menors corresponents al tercer trimestre 2021, que fant referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant el 3r. timestre de l'exercici 2021

Relació de contractes menors corresponents al quart trimestre 2021, que fant referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjuducacions de contractes menors durant el 4rt. trimestre de l'exercici 2021