contractació

Darrera actualització: 18/01/2021 - 09:39
En aquest apartat trobareu els contractes menors de l'Organisme de Gestió Tributària

Relació de contractes menors, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant l'exercici 2015

Relació de... més.

Darrera actualització: 16/12/2015 - 17:25

La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores.

Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.