adjudicacions

Darrera actualització: 30/07/2019 - 11:58
En aquest apartat trobareu els contractes menors de l'Organisme de Gestió Tributària

Relació de contractes menors corresponents a l'exercici de 2015, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant l'... més.
Darrera actualització: 06/03/2019 - 13:52
En aquest apartat trobareu els contractes tramitats per procediment negociat i obert de l’Organisme de Gestió Tributària.

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que es regeix pel Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, classificada en els... més.