adjudicacions

Darrera actualització: 18/01/2021 - 09:39
En aquest apartat trobareu els contractes menors de l'Organisme de Gestió Tributària

Relació de contractes menors, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

 Contractes menors  XLSX  Adjudicacions de contractes menors durant l'exercici 2015

Relació de... més.

Darrera actualització: 09/03/2020 - 08:58
En aquest apartat trobareu els contractes tramitats per procediment negociat i obert de l’Organisme de Gestió Tributària.

En aquest apartat trobareu els contractes tramitats per procediment negociat i obert de l’Organisme de Gestió Tributària.

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que... més.