Balanç i Compte de resultats

Darrera actualització: 16/12/2019 09:02 h.
En aquest apartat trobareu els balanços i comptes de resultats econòmic-patrimonials dels darrers exercicis

Els comptes anuals de l'Organisme de Gestió Tributària estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.

S'afegeixen els comptes més significatius de l'Organisme.

Resultat econòmic 2014 pdf Compte de resultat econòmic-patrimonial 2014
Balanç 2014 docx Balanç de situació a data 31/12/2014
Resultat econòmic 2015 xlsx Compte del resultat econòmic-patrimonial 2015
Balanç 2015 docx Balanç de situació a data 31/12/2015
Resultat econòmic 2016 xlsx Compte del resultat econòmic-patrimonial 2016
Balanç 2016 pdf Balanç de situació a data 31/12/2016
Resultat econòmic 2017 xlsx Compte del resultat econòmic-patrimonial 2017
Balanç 2017 pdf Balanç de situació a data 31/12/2017
Resultat econòmic 2018 xlsx Compte del resultat econòmic-patrimonial 2018
Balanç 2018 pdf Balanç de situació a data 31/12/2018

Paraules clau: