compte

Darrera actualització: 16/12/2019 - 09:02
En aquest apartat trobareu els balanços i comptes de resultats econòmic-patrimonials dels darrers exercicis

Els comptes anuals de l'Organisme de Gestió Tributària estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.

S'afegeixen els comptes més significatius de l'Organisme.

Resultat econòmic 2014 pdf Compte de resultat econòmic-patrimonial 2014 Balanç 2014 docx Balanç de... més.