Queixes i suggeriments

Darrera actualització: 19/3/2019 13:12 h.
En aquest apartat trobareu com fer arribar a l'ORGT queixes o suggeriments

Tots els ciutadans que ho considerin oportú poden deixar constància de la seva satisfacció o insatisfacció sobre els serveis prestats i poden transmetre queixes, incidències i/o suggeriments que estimin convenient per a la millora dels serveis a través de diversos canals.

Per donar solució a queixes, incidències i suggeriments de cadascun dels ciutadans, és necessari donar informació precisa per així poder-ho resoldre amb el departament més adequat.

Per fer arribar qualsevol queixa o suggeriment, els ciutadans poden fer servir tres vies: presencial a qualsevol oficina, a través del web de l'ORGT o per correu postal.

Els canals que disposen els ciutadans són:

  • Enquesta de qualitat sobre l'atenció rebuda a les oficines de l'ORGT: Aquesta és una enquesta per expressar una opinió, que ens permet conèixer la percepció de les persones ateses a les oficines de l'ORGT. En cap cas constitueix la formalització d'un recurs administratiu amb efectes en el procediment tributari. Un cop emplenada, podeu deixar-la a la bústia que trobareu a l'oficina o la podeu enviar per correu postal a l'adreça de l'oficina on vau ser atesos. En cas que el ciutadà marqui que vol resposta s'enviarà per correu postal.

  • Instància: Es tracta d'un formulari que tindrà un número de registre d'entrada. Un cop emplenat el formulari, es pot lliurar, en persona o per correu a qualsevol de les oficines de l’ORGT. Els usuaris de firma electrònica poden presentar recursos o reclamacions directament des de la Seu electrònica de l'ORGT si disposen de certificat digital vàlid i hauran de signar electrònicament el formulari. En cas que el ciutadà marqui que vol resposta s'enviarà per correu postal.

  • Bústia de queixes i suggeriments: La bústia de queixes i suggeriments es pot fer servir en cas de tenir qualsevol dubte o comentari general sobre el nostre web. Les qüestions relacionades amb la gestió dels impostos, tràmits o pagaments s'hauran d'enviar per escrit a qualsevol de les nostres oficines o bé fent servir el corresponent formulari amb signatura electrònica. Les respostes es faran per correu electrònic a l'adreça que hagi indicat el ciutadà a l'hora d'emplenar el formulari. Aquestes queixes o suggeriments, en cap cas constitueix la formalització d'un recurs administratiu amb efectes en el procediment tributari.

  • Formulari d'ajuda: Aquest formulari es pot utilitzar per demanar ajuda sobre algun tràmit del web que el ciutadà tingui algun dubte o per trobar una informació. Les respostes es faran per correu electrònic a l'adreça que hagi indicat el ciutadà a l'hora d'emplenar el formulari.

Durant el 2017 s'ha donat resposta a un total de 69 enquestes de Qualitat, 35 escrits registrats, 115 queixes i suggeriments i a 187 formularis d'ajuda del web:

Enquesta DOCX Tipus de respostes de l'enquesta de qualitat sobre l'atenció rebuda a les oficines de l'ORGT
Instància DOCX Tipus d'instàncies rebudes
Queixes, suggeriments i formulari d'ajuda DOCX Tipus de queixes, suggeriments o formularis d'ajuda rebuts

Paraules clau: