Queixes i suggeriments

Darrera actualització: 24/2/2020 12:19 h.
En aquest apartat trobareu com fer arribar a l'ORGT queixes o suggeriments

Tots els ciutadans que ho considerin oportú poden deixar constància de la seva satisfacció o insatisfacció sobre els serveis prestats i poden transmetre queixes, incidències i/o suggeriments que estimin convenient per a la millora dels serveis a través de diversos canals.

Per donar solució a queixes, incidències i suggeriments de cadascun dels ciutadans, és necessari donar informació precisa per així poder-ho resoldre amb el departament més adequat.

Per fer arribar qualsevol queixa o suggeriment, els ciutadans poden fer servir tres vies: presencial a qualsevol oficina, a través del web de l'ORGT o per correu postal.

Els canals disponibles són:

Bústia de queixes i suggeriments: La bústia de queixes i suggeriments es pot fer servir en cas de tenir qualsevol dubte o comentari general sobre el nostre web. Les qüestions relacionades amb la gestió dels impostos, tràmits o pagaments s'hauran d'enviar per escrit a qualsevol de les nostres oficines o bé fent servir el corresponent formulari amb signatura electrònica. La persona interessada podrà escollir si vol resposta com a comunicació electrònica o postal. Aquestes queixes o suggeriments, en cap cas constitueixen la formalització d'un recurs administratiu amb efectes en el procediment tributari.

Instància: Es tracta d'un formulari que tindrà un número de registre d'entrada. Un cop emplenat el formulari, es pot lliurar en persona o per correu a qualsevol de les oficines de l’ORGT. Els usuaris de firma electrònica poden presentar recursos o reclamacions directament des de la Seu electrònica de l'ORGT si disposen de certificat digital vàlid i hauran de signar electrònicament el formulari. La persona interessada podrà escollir si vol resposta com a comunicació electrònica o postal.

Formulari d'ajuda: Aquest formulari es pot utilitzar per demanar ajuda sobre algun tràmit del web o per trobar una informació. Les respostes es faran per correu electrònic a l'adreça que hagi indicat la persona usuària a l'hora d'emplenar el formulari.

Durant el 2019 s'ha donat resposta a un total de 69 enquestes de Qualitat, 35 escrits registrats, 115 queixes i suggeriments i a 187 formularis d'ajuda del web:

Enquesta DOCX Tipus de respostes de l'enquesta de qualitat sobre l'atenció rebuda a les oficines de l'ORGT
Instància DOCX Tipus d'instàncies rebudes
Queixes, suggeriments i formulari d'ajuda DOCX Tipus de queixes, suggeriments o formularis d'ajuda rebuts

Paraules clau: