arxiu

Darrera actualització: 17/05/2021 - 11:04
En aquest apartat trobareu informació relativa a la normativa d'aplicació en l'àmbit de la gestió documental de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), així com una referència a la Circular interna sobre conservació i eliminació de la documentació.

La gestió documental de l'ORGT es desenvolupa amb subjecció a la següent normativa:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català  Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de... més.
Darrera actualització: 13/01/2020 - 14:54
En aquest apartat trobareu un resum de les transferències de documents a l'Arxiu Central efectuades al 2015, 2016, 2017 i 2018, desglossades per unitats administratives d'origen, així com també un resum de les quantitats de documentació eliminada al 2015 en virtut del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, i les corresponents Taules d'Accés i Avaluació Documental (TAAD).

En el fitxer "Resum eliminació 2015" es detalla la quantitat d'unitats arxiu eliminades al 2015 per aplicació directa de les Taules d'Accés i Avaluació Documental, desglossada per sèries documentals i amb indicació de la data en què es va efectuar la recollida i destrucció segura de la... més.