Incompatibilitats dels membres dels òrgans de govern i personal directiu

Darrera actualització: 23/2/2016 08:14 h.
En aquest apartat trobareu la informació relacionada amb el règim d'incompatibilitats dels membres dels organs de govern i personal directiu de l'Organisme.

Els membres de la Junta de Govern i del Consell Directiu són, tots ells, diputats de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència presenten les seves declaracions d’activitats davant l’òrgan competent de la mateixa.

Des d'aquesta pàgina podeu accedir al registre de declaracions d'activitats del personal directiu de l'Organisme.

Relació EXCEL  Registre de declaracions d'activitats del personal directiu de l'Organisme.

Paraules clau: