declaracions

Darrera actualització: 23/02/2016 - 08:14
En aquest apartat trobareu la informació relacionada amb el règim d'incompatibilitats dels membres dels organs de govern i personal directiu de l'Organisme.

Els membres de la Junta de Govern i del Consell Directiu són, tots ells, diputats de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència presenten les seves declaracions d’activitats davant l’òrgan competent de la mateixa.

Des d'aquesta pàgina podeu accedir al registre de declaracions d'... més.