activitats

Darrera actualització: 20/02/2020 - 12:37
En aquest apartat trobareu les memòries d'activitats de l'ORGT dels exercicis 2013 a 2019.

La memòria és un recull de dades de les activitats desenvolupades per l'ORGT en els diferents exercicis (per tal de poder treballar les dades, el document es pot baixar en format word)

Memoria 2019 PDF Memòria ORGT 2019 Memoria 2019 DOC Memòria ORGT 2019 Memòria 2018 PDF Memòria... més.
Darrera actualització: 23/02/2016 - 08:14
En aquest apartat trobareu la informació relacionada amb el règim d'incompatibilitats dels membres dels organs de govern i personal directiu de l'Organisme.

Els membres de la Junta de Govern i del Consell Directiu són, tots ells, diputats de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència presenten les seves declaracions d’activitats davant l’òrgan competent de la mateixa.

Des d'aquesta pàgina podeu accedir al registre de declaracions d'... més.