Extracte dels acords adoptats pel Consell Directiu

Darrera actualització: 27/5/2022 09:45 h.
En aquest apartat trobareu, en extracte, els acords adoptats pel Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en els mandats corporatius 2015-2019 i 2019-2023

El Consell Directiu i la Junta de Govern de l’ORGT són els òrgans col·legiats que assumeixen el govern, la direcció superior i la fixació de les grans línies d’actuació de l’organisme, així com la gestió ordinària de les seves decisions més importants, per la qual cosa, en aquest apartat es publiquen, en extracte, els acords adoptats per dits òrgans col·legiats durant els mandats corporatius 2015-2019  i 2019-2023.

Sessió de 26.5.2022 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 7.4.2022 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 14.12.2021 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 28.9.2021 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió d'1.7.2021 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 10.6.2021 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 13.5.2021 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 23.2.2021 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 24.11.2020 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 28.9.2020 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 9.7.2020 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 5.3.2020 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 5.12.2019 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 8.7.2019 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 18.2.2019 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 8.11.2018 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 7.6.2018 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 15.02.2018 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 25.10.2017 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 5.7.2017 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 17.5.2017 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió d'1.12.2016 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 13.10.2016 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 9.6.2016 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 10.3.2016 Word Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 12.11.2105  Word  Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 18.6.2015 Word  Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 7.5.2015 Word  Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió
Sessió de 9.3.2015 Word  Extracte dels acords adoptats en aquesta sessió

Paraules clau: