sessions

Darrera actualització: 24/02/2021 - 09:52
En aquest apartat trobareu, en extracte, els acords adoptats pel Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en els mandats corporatius 2015-2019 i 2019-2023

El Consell Directiu i la Junta de Govern de l’ORGT són els òrgans col·legiats que assumeixen el govern, la direcció superior i la fixació de les grans línies d’actuació de l’organisme, així com la gestió ordinària de les seves decisions més importants, per la qual cosa, en aquest apartat es... més.

Darrera actualització: 24/02/2021 - 09:49
En aquest apartat trobareu, en extracte, els acords adoptats per la Junta de Govern de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en els mandats corporatius 2015-2019 i 2019-2023

La Junta de Govern i el Consell Directiu de l’ORGT són els òrgans col·legiats que assumeixen el govern, la direcció superior i la fixació de les grans línies d’actuació de l’organisme, així com la gestió ordinària de les seves decisions més importants, per la qual cosa, en aquest apartat es... més.