Estadístiques d'ús

Darrera actualització: 23/3/2016 09:24 h.
En aquest apartat trobareu un resum de les estadístiques d'ús del web de l'ORGT

Podeu consultar les estadístiques dels darrers exercicis desglossades per tipus de tràmit o consulta, tant de la versió clàssica com de la versió mòbil del web de l'ORGT, així com també el nombre total de persones que han accedit per realitzar consultes o tràmits.

Estadístiques web 2014 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2014
Estadístiques web 2015 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2015

Paraules clau: