Estadístiques d'ús

Darrera actualització: 10/1/2020 12:20 h.
En aquest apartat trobareu un resum de les estadístiques d'ús del web de l'ORGT

Podeu consultar les estadístiques dels darrers exercicis desglossades per tipus de tràmit o consulta.

Estadístiques web 2014 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2014
Estadístiques web 2015 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2015
Estadístiques web 2016 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2016
Estadístiques web 2017 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2017
Estadístiques web 2018 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2018
Estadístiques web 2019 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2019

Paraules clau: