web

Darrera actualització: 10/01/2020 - 12:20
En aquest apartat trobareu un resum de les estadístiques d'ús del web de l'ORGT

Podeu consultar les estadístiques dels darrers exercicis desglossades per tipus de tràmit o consulta.

Estadístiques web 2014 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de tràmit o consulta del 2014 Estadístiques web 2015 XLSX Resum de les estadístiques desglossades per tipus de... més.
Darrera actualització: 17/02/2016 - 09:14
En aquest apartat trobareu el Dictamen de creació de la Seu electrònica de l'ORGT, el qual dóna compliment al que estableix l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com també el Decret d'aprovació dels sistemes d'identificació i autenticació diferents de la firma electrònica avançada.

El Dictamen d'aprovació de la Seu Electrònica de l'ORGT de la Diputació de Barcelona es va aprovar per la Junta de Govern de l'ORGT en data 21 d'octubre de 2010 i es va publicar al BOP el 9 de desembre de 2010. 

Anunci BOP dictamen aprovació seu electrònica  PDF Dictamen d'... més.