consultes

Darrera actualització: 23/03/2016 - 09:24
En aquest apartat trobareu un resum de les estadístiques d'ús del web de l'ORGT

Podeu consultar les estadístiques dels darrers exercicis desglossades per tipus de tràmit o consulta, tant de la versió clàssica com de la versió mòbil del web de l'ORGT, així com també el nombre total de persones que han accedit per realitzar consultes o tràmits.

Estadístiques web 2014... més.