Resums recaptació de tributs

Darrera actualització: 5/3/2021 09:26 h.
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2020 aprovada per la Junta de Govern en data 23 de febrer de 2021.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i del Prat de Llobregat (municipis respecte dels quals només es porta la recaptació). 

Actuacions de gestió recaptatòria XLSX Resum de gestió del següents tributs: IBI, IAE, IVTM i IIVTNU (plusvàlua) de l’exercici 2020

En relació amb les actuacions d'Inspecció trobareu la quantificació d'actuacions d'Inspecció de l'IAE, les sancions de l'IIVTNU i també les actuacions de Gestió Cadastral realitzades durant el 2020.

Actuacions d'Inspecció XLSX Resum d'actuacions d'Inspecció i de Gestió cadastral

Fonts estadístiques d'accés general
Estadístiques INE HTML Dades estadístiques territorials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre població, empreses i habitatges (cerca per municipi)
Estadístiques IDESCAT HTML Dades estadístiques territorials de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) sobre població, vehicles i habitatges (cerca per municipi)