Resums recaptació de tributs

Darrera actualització: 4/3/2022 14:55 h.
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2021 aprovada per la Junta de Govern en data 3 de març de 2022.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i del Prat de Llobregat (municipis respecte dels quals només es porta la recaptació). 

Actuacions de gestió recaptatòria XLSX Resum de gestió del següents tributs: IBI, IAE, IVTM i IIVTNU (plusvàlua) de l’exercici 2021

En relació amb les actuacions d'Inspecció trobareu la quantificació d'actuacions d'Inspecció de l'IAE, les sancions de l'IIVTNU i també les actuacions de Gestió Cadastral realitzades durant el 2020.

Actuacions d'Inspecció XLSX Resum d'actuacions d'Inspecció i de Gestió cadastral

Fonts estadístiques d'accés general
Estadístiques INE HTML Dades estadístiques territorials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre població, empreses i habitatges (cerca per municipi)
Estadístiques IDESCAT HTML Dades estadístiques territorials de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) sobre població, vehicles i habitatges (cerca per municipi)