delegacions

Darrera actualització: 06/05/2016 - 09:45
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2015 aprovada per la Junta de Govern en data 10 de març de 2016.

En relació amb el Quadre de delegacions, durant l’any 2015 l’ORGT ha dut a terme la gestió integral de l’IAE (gestió censal i tributària) de 295 municipis. La gestió censal es porta a terme... més.