delegacions

Darrera actualització: 11/04/2024 - 10:55
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2023 aprovada per la Junta de Govern en data 22 de febrer de 2024.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró... més.