delegacions

Darrera actualització: 10/03/2020 - 09:58
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2019 aprovada per la Junta de Govern en data 5 de març de 2020.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i... més.