Pla d'Ordenació

Darrera actualització: 25/6/2018 09:50 h.
En aquest apartat trobareu el Pla d'Ordenació de l'ORGT

El Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'ORGT va ser aprovat pel Consell Directiu en sessió celebrada en data 7 de juny de 2018.

Pla d'Ordenació PDF Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'ORGT i el seu Annex Pla Integral de Jubilació.

Paraules clau: