Ordenació

Darrera actualització: 25/06/2018 - 09:50
En aquest apartat trobareu el Pla d'Ordenació de l'ORGT

El Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'ORGT va ser aprovat pel Consell Directiu en sessió celebrada en data 7 de juny de 2018.

Pla d'Ordenació PDF Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'ORGT i el seu Annex Pla Integral de Jubilació.