tributària

Darrera actualització: 15/10/2019 - 14:05

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en els càrrecs que ocupen la seva Gerència, la Direcció de Gestió Tributària i la Secretaria de Gestió Tributària (article 48 del Reglament orgànic de la... més.