transferència

Darrera actualització: 17/05/2021 - 11:04
En aquest apartat trobareu informació relativa a la normativa d'aplicació en l'àmbit de la gestió documental de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), així com una referència a la Circular interna sobre conservació i eliminació de la documentació.

La gestió documental de l'ORGT es desenvolupa amb subjecció a la següent normativa:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català  Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de... més.