representació

Darrera actualització: 31/07/2019 - 09:37

La Presidència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és l’òrgan unipersonal que ostenta la màxima representació d’aquest Organisme, i com a tal, en dirigeix el govern i l’administració i n’exerceix les funcions que li són atribuïdes en els seus Estatuts (... més.