òrgans

Darrera actualització: 01/07/2019 - 09:39
En aquest apartat trobareu els Estatuts vigents que regeixen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i que són la seva norma d'organització i funcionament primordial.

L’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

... més.