ordenança general

Darrera actualització: 21/04/2020 - 15:45
En aquest apartat trobareu les principals normes que regulen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Com ja s'ha dit en l'apartat corresponent a la presentació, l’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar... més.