negociat

Darrera actualització: 06/03/2019 - 13:52
En aquest apartat trobareu els contractes tramitats per procediment negociat i obert de l’Organisme de Gestió Tributària.

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que es regeix pel Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, classificada en els... més.