membres

Darrera actualització: 31/07/2019 - 09:11
Diputats/des que conformen els òrgans de govern de l'ORGT: la Junta de Govern i el Consell Directiu

La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l'alta orientació i fixació de les grans línies d’actuació d’aquest Organisme, i està composada per la Presidència de l’ORGT i  set vocals, que han... més.