IVTM

Darrera actualització: 05/03/2020 - 13:21
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) efectuada per l'ORGT
Definició de l'IVTM HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

El fitxer "Import padrons fiscals IVTM" recull la informació referent al nombre i l’import total de rebuts de cobrament periòdic de l’IVTM posats al cobrament el darrer exercici. 

El fitxer "... més.