interlocutòria

Darrera actualització: 11/02/2019 - 09:27
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions judicials d'interés públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
 RESOLUCIONS JUDICIALS  

 MATÈRIA

Sentència Tribunal Suprem de 24-11-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al servei d’aigua prestat pels Ajuntaments Sentència Tribunal Suprem de 23-11-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al... més.