informe

Darrera actualització: 29/04/2020 - 10:21
En aquest apartat trobareu un conjunt de resolucions de la Direcció General de Tributs d'interès públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
CONSULTA /INFORME   MATÈRIA

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 13-12-2004

Núm. V0408-04

PDF IAE. Tributació: comerç a la menuda d’una pluralitat d’articles en varis locals.

Informe Direcció general de tributs de data 14-01-2010

Núm. 0522-2009

... més.