IBI

Darrera actualització: 14/02/2020 - 09:47
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre béns immobles (IBI) efectuada per l'ORGT
Definició de l'IBI HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

1) En el fitxer "Import padrons fiscals IBI" es relacionen, per municipis, les dades econòmiques més rellevants referents als padrons fiscals de l'impost sobre béns immobles, urbans, rústics i de... més.