IAE

Darrera actualització: 25/09/2018 - 12:22
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) efectuada per l'ORGT

En el fitxer "Import liquidacions i rebuts d’IAE" es detallen el total de les liquidacions i rebuts emesos (corresponents al padró anual) durant l’any 2017 per a aquells municipis en què s’ha dut a terme la gestió censal i tributària. Els imports consignats són els relatius a la quota tributària... més.