espais

Darrera actualització: 31/10/2019 - 11:55
En aquest apartat trobareu els convenis d'autorització d'ús a favor de l'ORGT d'espais municipals i els convenis de col·laboració interadministrativa

Aquesta és la relació de municipis de la província de Barcelona que han signat un conveni d'autorització d'ús a favor de l'ORGT d'espais municipals.

Convenis d'autorització d'ús XLSX  Relació de convenis d'autorització d'ús d'espais municipals               

Aquesta és la relació de... més.