dret d'accés

Darrera actualització: 05/04/2016 - 11:00
La GAIP és l’òrgan independent de garantia davant el qual qualsevol persona pot reclamar el seu dret d'accés a la informació pública si una administració de Catalunya, o qualsevol ens dependent, no li facilita la informació que ha sol·licitat. En aquest sentit, ja ha dictat diverses... més.