Nou web de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

La GAIP és l’òrgan independent de garantia davant el qual qualsevol persona pot reclamar el seu dret d'accés a la informació pública si una administració de Catalunya, o qualsevol ens dependent, no li facilita la informació que ha sol·licitat. En aquest sentit, ja ha dictat diverses resolucions.
Paraules clau: