dietes

Darrera actualització: 27/02/2020 - 08:46

L'ORGT no abona cap retribució ni assistència als diputats ni a les diputades membres de la Junta de Govern i Consell Directiu atès que tots ells i totes elles són diputats i diputades de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les... més.