dades personals

Darrera actualització: 08/04/2016 - 13:05
En aquest apartat trobareu l'aprovació de la disposició de regulació (creació/modificació/supressió) de fitxers amb dades de caràcter personal, així com també l'aprovació dels documents de seguretat de nivell mig i alt de l'Organisme de Gestió Tributària

La creació, modificació o supressió de fitxers de titularitat pública que continguin dades de caràcter personal troba la seva regulació en l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i en els articles 52 a 54 del RD... més.