dades

Darrera actualització: 16/04/2021 - 11:38
En aquest apartat trobareu les memòries d'activitats de l'ORGT dels exercicis 2013 a 2020.

La memòria és un recull de dades de les activitats desenvolupades per l'ORGT en els diferents exercicis (per tal de poder treballar les dades, el document es pot baixar en format word)

Memòria 2020 PDF Memòria ORGT 2020 Memòria 2020 DOC Memòria ORGT 2020 Memòria 2019 PDF Memòria... més.
Darrera actualització: 16/12/2015 - 17:23

Les persones tenen el dret d’accedir a la informació que elabora l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions. S'hi inclou la informació que li subministren els altres subjectes que hi estan obligats d’acord amb... més.