consulta

Darrera actualització: 29/07/2016 - 09:56
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions de la Direcció General de Tributs, d'interès públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
CONSULTA /INFORME   MATÈRIA

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 24-7-2014.

Núm. V1997-14

PDF IAE. Exempció grup de societats

Informe Direcció general de tributs de data 21-02-2014.

Núm. 2014-01246

PDF IAE. Aplicació de l’element de superfície en... més.