afeccions

Darrera actualització: 27/12/2019 - 11:45
En aquest apartat trobareu els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats.

Aquestes dades són els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats.

Fraccionament i ajornaments de pagament

Els deutes tributaris i no tributaris de naturalesa pública que es trobin en període voluntari o executiu es podran ajornar o fraccionar en els termes que s'... més.