Dictamen de creació de la Seu Electrònica

Darrera actualització: 17/02/2016 - 09:18
En aquest apartat trobareu el decret de creació de la seu electrònica, el decret del catàleg de tràmits i serveis, i el decret de sistemes d'identificació i autenticació diferents de la firma electrònica avançada.
Dictamen de creació de la Seu Electrònica HTML Dictamen d'aprovació de creació de la Seu Electrònica de l'ORGT  Catàleg de tràmits i sistemes d'autenticació HTML Relació de tràmits de la seu electrònica, i els sistemes d'identificació i autenticació amb què es pot accedir

Darrera actualització: 17/02/2016 - 09:14
En aquest apartat trobareu el Dictamen de creació de la Seu electrònica de l'ORGT, el qual dóna compliment al que estableix l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com també el Decret d'aprovació dels sistemes d'identificació i autenticació diferents de la firma electrònica avançada.

El Dictamen d'aprovació de la Seu Electrònica de l'ORGT de la Diputació de Barcelona es va aprovar per la Junta de Govern de l'ORGT en data 21 d'octubre de 2010 i es va publicar al BOP el 9 de desembre de 2010. 

Anunci BOP dictamen aprovació seu electrònica  PDF Dictamen d'... més.